projekt nr 5

5. Przebudowa skweru przy ul. Pocztowej 27.


Skrócony opis projektu

Przebudowa skweru przy ul. Pocztowej 27.

Opis projektu

Rewitalizacja skweru przy ul Pocztowej 28 powinno polegać na wytyczeniu alejki, postawieniu kilku ławek, koszy na śmieci oraz postawieniu gazonów z kwiatami. Żywopłot rosnący na skarpie przy ul Uściługskiej wymaga uzupełnienia lub ponownego nasadzenia.

Uzasadnienie

Skwer przy ul Pocztowej 28 to jedno z niewielu miejsc zielonych w tym rejonie miasta.  Skwer służy jako miejsce odpoczynku mieszkańcom osiedla SM Centrum. Wielu z tych mieszkańców, to osoby starsze, często mające problemy z poruszeniem się. Mieszkają też tutaj rodziny z małymi dziećmi. Dlatego też skwer ten to jedyne, położone w pobliżu i dostępne miejsce relaksu dla mieszkańców  osiedla przy ul. Siedleckiej i Pocztowej. Skwer jest położony w ścisłym centrum miasta i powinno być odpowiednio zagospodarowane.

brak uwag