Szczegóły zadania

Przebudowa skweru przy ul. Pocztowej 27.


Opis zadania

Rewitalizacja skweru przy ul Pocztowej 28 powinno polegać na wytyczeniu alejki, postawieniu kilku ławek, koszy na śmieci oraz postawieniu gazonów z kwiatami. Żywopłot rosnący na skarpie przy ul Uściługskiej wymaga uzupełnienia lub ponownego nasadzenia.

Uzasadnienie

Skwer przy ul Pocztowej 28 to jedno z niewielu miejsc zielonych w tym rejonie miasta. Skwer służy jako miejsce odpoczynku mieszkańcom osiedla SM Centrum. Wielu z tych mieszkańców, to osoby starsze, często mające problemy z poruszeniem się. Mieszkają też tutaj rodziny z małymi dziećmi. Dlatego też skwer ten to jedyne, położone w pobliżu i dostępne miejsce relaksu dla mieszkańców osiedla przy ul. Siedleckiej i Pocztowej. Skwer jest położony w ścisłym centrum miasta i powinno być odpowiednio zagospodarowane.

brak uwag