projekt nr 8

8. Budowa ulicy KD/D/-07 - przedłużenie ul. Koszarowej w kierunku Szkoły Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego.


Skrócony opis projektu

Budowa ulicy KD/D/-07 - przedłużenie ul. Koszarowej w kierunku Szkoły Podstawowej Nr 7.

Opis projektu

Wykonanie ulicy KD/D/-07 jako przedłużenie ul. Koszarowej w kierunku Szkoły Podstawowej Nr 7 - II etap jest kontynuacją budowy drogi w kierunku Szkoły Podstawowej Nr 7. Ulica będzie realizowana w oparciu7 o opracowany przez Miasto Chełm projekt techniczny. Z uwagi na brak informacji na dzień składania niniejszego formularza na temat przyjętych rozwiązań przez projektanta ulicy oraz znaczny w ostatnim czasie wzrost cen robót budowlanych odstępuje się od podania parametrów zadania. Przyjęto, że na realizację II etapu budowy ulicy KD/D/-07 należy przeznaczyć 1/3 budżetu obywatelskiego dla osiedla Zachód tj. kwotę 83.000,00zł.

Uzasadnienie

W roku 2018 zostanie zrealizowany I etap budowy ulicy KD/D/-07 polegający na opracowaniu projektu oraz wykonaniu pierwszego odcinka wnioskowanej drogi. Realizacja całej ulicy KD/D/-07 oraz jej zakończenie parkingiem dla ponad 30 aut rozwiąże narastający problem komunikacyjny związany z dojazdem i parkowaniem samochodów przy Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Synów Pułku, szczególnie dla rodziców, którzy przywożą i odbierają dzieci ze szkoły. Należy zaznaczyć, że do szkoły SP Nr 7 uczęszcza ponad 500 dzieci. Wybudowanie ulicy spowoduje też likwidację wydeptanej przez uczniów ścieżki, która pokrywa się z trasą planowanej drogi oraz umożliwi także dojazd do sąsiadujących działek położonych obok szkoły.

brak uwag