projekt nr 3

3. Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Wojsławickiej do budynków przy ul. Wojsławickiej 8F, 8E.


Skrócony opis projektu

Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Wojsławickiej do budynków przy ul. Wojsławickiej 8F, 8E.

Opis projektu

Remont drogi dojazdowej wraz z chodnikiem od ul. Wojsławickiej do do budynków przy ul. Wojsławickiej 8F, 8E. Zakres robót:
1. Frezowanie powierzchni bitumicznej - 200m2
2. Rozebranie płyt drogowych - 300m2
3. Rozebranie krawężników drogowych - 260mb
4. Rozebranie obrzeży trawnikowych - 150mb
5. Rozebranie chodnika z płyt 30x30 cm - 150mb
6. Wykonanie koryta jezdni - 300m2 (ok 100m3)
7. Wykonanie podbudowy z kruszywa - 300m2
8. Ustawienie krawężników betonowych - 260mb
9. Ustawienie obrzeży trawnikowych - 160mb
10. Wykonanie nawierzchni (asfalt, kostka) - 570m2
11. Wykonanie chodnika z kostki bruk - 192m2
12. Regulacja studni kanalizacji - 5 szt.
13. Regulacja studni telekomunikacyjnych - 2 szt.

Uzasadnienie

W/w drogę dojazdową wykonano w latach 1970-1975 jako tymczasowy dojazd do w/w bloków (bez oświetlenia), technologii układani płyt drogowych typu "Jomb", które w wyniku wieloletniej eksploatacji uległy drastycznemu uszkodzeniu, a wystające zbrojenia (druty) stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Z uwagi na wąską drogę (3m) wymijanie się pojazdów odbywa się głównie po chodniku którego praktycznie nie ma, z uwagi na połamane płytki chodnikowe i wiele nierówności zagrażającym mieszkańcom. Z drogi tej korzystają mieszkańcy budynków 8F i 8E, pracownicy i studenci PWSZ, klienci Biedronki i jej dostawcy (TIRY), MPDK, ZOM (ciężkie śmieciarki), karetki pogotowia, straż pożarna i inni. Realizacja w/w zadania służyć będzie poprawie bezpieczeństwa wszystkich korzystających z tej drogi i chodnika.

brak uwag

Załączniki

mapa-sytuacyjna.pdf