Szczegóły zadania

Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Wojsławickiej do budynków przy ul. Wojsławickiej 8F, 8E.


Opis zadania

Remont drogi dojazdowej wraz z chodnikiem od ul. Wojsławickiej do do budynków przy ul. Wojsławickiej 8F, 8E. Zakres robót:
1. Frezowanie powierzchni bitumicznej - 200m2
2. Rozebranie płyt drogowych - 300m2
3. Rozebranie krawężników drogowych - 260mb
4. Rozebranie obrzeży trawnikowych - 150mb
5. Rozebranie chodnika z płyt 30x30 cm - 150mb
6. Wykonanie koryta jezdni - 300m2 (ok 100m3)
7. Wykonanie podbudowy z kruszywa - 300m2
8. Ustawienie krawężników betonowych - 260mb
9. Ustawienie obrzeży trawnikowych - 160mb
10. Wykonanie nawierzchni (asfalt, kostka) - 570m2
11. Wykonanie chodnika z kostki bruk - 192m2
12. Regulacja studni kanalizacji - 5 szt.
13. Regulacja studni telekomunikacyjnych - 2 szt.

Uzasadnienie

W/w drogę dojazdową wykonano w latach 1970-1975 jako tymczasowy dojazd do w/w bloków (bez oświetlenia), technologii układani płyt drogowych typu "Jomb", które w wyniku wieloletniej eksploatacji uległy drastycznemu uszkodzeniu, a wystające zbrojenia (druty) stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Z uwagi na wąską drogę (3m) wymijanie się pojazdów odbywa się głównie po chodniku którego praktycznie nie ma, z uwagi na połamane płytki chodnikowe i wiele nierówności zagrażającym mieszkańcom. Z drogi tej korzystają mieszkańcy budynków 8F i 8E, pracownicy i studenci PWSZ, klienci Biedronki i jej dostawcy (TIRY), MPDK, ZOM (ciężkie śmieciarki), karetki pogotowia, straż pożarna i inni. Realizacja w/w zadania służyć będzie poprawie bezpieczeństwa wszystkich korzystających z tej drogi i chodnika.

brak uwag

Załączniki

mapa-sytuacyjna.pdf