Szczegóły zadania

Przebudowa nawierzchni drogi i chodników po obu stronach ul. Łącznej.


Opis zadania

Wykonanie nawierzchni drogi i chodników po obu stronach ul. Łącznej. Koszt inwestycji 250 tys. zł.

Uzasadnienie

Droga, pomimo lokalizacji w centrum miasta, znajduje się w stanie stwarzającym zagrożenie dla jej użytkowników. Sąsiadująca ul. Nadrzeczna jest jednokierunkowa, w związku z tym ul. Łączna jest wykorzystywana przez mieszkańców obu ulic jako wyjazdowa. Przy ulicy Łącznej oprócz domów wielorodzinnych ma swoją siedzibę kilka firm. Dodatkowo w okolicy wybudowano wiele domów jednorodzinnych, których mieszkańcy także korzystają z ul. Łącznej. Droga nigdy nie była remontowana.

brak uwag