projekt nr 1

1. Wymiana opraw ulicznych na ledowe przy ul. Przemysłowej


Lokalizacja projektu

Na odcinku ul. Przemysłowej od skrzyżowania z Kolejową do skrzyżowania z Wołyńską znajduje się 16 latarni od strony zachodniej.

Szacunkowy koszt inwestycji na podstawie podobnego zabiegu w Lesznie to ok. 1500 zł za montaż wraz z kosztem oprawy. https://www.leszno.pl/Wymiana_opraw_oswietlenia_ulicznego_led.html
Przy 16 sztukach daje to ok. 24 tysiące zł.

Chełm, obręb 16, działka 400, zachodnia część ulicy.

Skrócony opis projektu

Potrzebna jest wymiana 16 opraw oświetleniowych na LEDowe większej mocy. Obecny stan oświetlenia tej ulicy jest tragiczny. Blisko połowa z nich nie świeci, kilka migocze. LEDowe, jaśniejsze pozwolą polepszyć bezpieczeństwo w tej okolicy.

Opis projektu

Przy ul. Przemysłowej od krzyżowania z Kolejową do Wołyńskiej znajduje się 16 latarni wraz z oprawami, które są niesprawne, energożerne i mało efektywne. Same słupy są w dobrym stanie, więc proponuję wymianę na oprawy ledowe, większej jasności. Przyczyni się to do polepszenia bezpieczeństwa w tej niepewnej okolicy. Należy nadmienić, że doszło ostatnio do pobicia oraz licznych aktów wandalizmu (graffiti na przystanku, fasadzie budynku i ogrodzeniu) oraz kradzieży. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się 4 przystanki autobusowe, sklepy, przedszkole oraz 4 przejścia dla pieszych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

116 opraw ulicznych led wraz z montażem24 000 zł