projekt nr 2

2. Zakup i montaż koszy na psie odchody przy Ul. Przemysłowej


Lokalizacja projektu

Montaż na działce 400, obręb 16. Zachodnia część ulicy - w miarę możliwości z dala od zabudowań aby uniknąć przykrego zapachu.

Skrócony opis projektu

Długi chodnik wzdłuż ul. Przemysłowej od strony zachodniej jest chętnie uczęszczany przez spacerujących ludzi, uprawiających jogging i wyprowadzających psy. Niestety ci ostatni są najbardziej problemowi - na wiosnę nie da się wręcz przejść z powodu odchodów psów. Zalecam ustawienie 3 koszy na odcinku od Wołyńskiej do Kolejowej.

Opis projektu

Zakup i montaż koszy wraz z podajnikiem na worki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

13x 400 zł za śmietniczkę1 200 zł