projekt nr 6

6. Impeza plenerowa w Ogródku Jordanowskim z okazji Dnia Dziecka


Lokalizacja projektu

Teren Ogródka Jordanowskiego

Skrócony opis projektu

Zorganizowanie imprezy plenerowej w Ogródku Jordanowskim z okazji Dnia Dziecka

Opis projektu

Zorganizowanie imprezy sportowo- kulturalnej z okazji Dnia Dziecka w Ogródku Jordanowskim