projekt nr 9

9. Budowa Oświetlenia Ulicznego przy ulicy dojazdowej KD/D/08 od strony Synów Pułku 11


Lokalizacja projektu

Działki nr 552/7, 267/20 , 552/10 , 260/4 w Obrębie Nr 12

Skrócony opis projektu

Budowa Oświetlenia ulicznego przy ulicy Dojazdowej KD/D/08 od strony Synów Pułku 11

Opis projektu

Budowa 5 szt. latarni ulicznych oraz sieci zasilającej od strony Synów Pułku 11 przy drodze dojazdowej KD/D/08 zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, pozwoleniem na budowę 21/16 z dnia 11.02.2016 r. - III etap