projekt nr 10

10. Siłownia Zewnętrzna - Street Workout


Lokalizacja projektu

Teren SP Nr 8 nie ingerując w plan zagospodarowania terenów przyległych do SP Nr 8.

Skrócony opis projektu

Zadanie dotyczy budowy profesjonalnej stacji do ćwiczeń zewnętrznych-street workout. Celem operacji jest rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez utworzenie siłowni na wolnym powietrzu, stanowiącej atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców Chełma. Zadanie obejmuje swoim zakresem dostawę, montaż urządzeń do ćwiczeń oraz małej architektury tj. ławek, koszy na śmieci, tablicy regulaminowej, stojaków na rowery oraz ogrodzenia i furtki umożliwiającej korzystanie z obiektu po zamknięciu szkoły.

Opis projektu

Taka siłownia „pod chmurką” to połączenie ruchu i przyjemności z przebywania na świeżym powietrzu przeznaczona dla osób w każdym wieku. Ćwiczenia street workout cieszą się coraz większą popularnością. Tego typu siłowni nie ma w Chełmie jak i w okolicy. Do tej pory mamy wyłącznie urządzenia do ćwiczeń podobne do tych które można znaleźć na wszystkich siłowniach. Street workout to uniwersalny zestaw ćwiczeń siłowych, m.in.: brzuszki, pompki, podciąganie na drążku, które angażują wszystkie najważniejsze partie mięśni. Obiekt jest dedykowany użytkownikom, bardziej wymagającym niż ci, którzy korzystają na co dzień np. z urządzeń siłowni zewnętrznych, jak i początkującym dopiero zaczynającym przygodę z tego rodzaju aktywnością. Uliczny trening może być fascynującą zabawą lub pasją na całe życie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Dostawa i montaż sprzętu do ćwiczeń35 000 zł
2Infrastruktura towarzysząca5 000 zł
3Ogrodzenie10 000 zł
Łącznie: 50 000 zł