projekt nr 4

4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wdłuż ul. 15 Sierpnia.


Skrócony opis projektu

Zadanie polega na wybudowaniu ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 250 m wzdłuż ul. 15 Sierpnia, na odcinku od zatoki autobusowej (przy restauracji "Tequila") do drogi wjazdowej na os. Słoneczne. Jest to ostatni (brakujący) odcinek chodnika i ścieżki rowerowej przy tej ulicy, łączący dwa wcześniej zrealizowane. Po jego wykonaniu mieszkańcy będą mogli w komfortowy i bezpieczny sposób przemieszczać się wzdłuż ruchliwej trasy, a w dalszej perspektywie zyskają nowe połączenie z bulwarem nad Uherką.

Opis projektu

Zadania do wykonania w ramach tego projektu:
- usunięcie starych płyt chodnikowych,
- wytyczenie przebiegu trasy,
- ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej na odpowiedniej podbudowie (jak na istniejących odcinkach),
- wykonanie właściwego oznakowania poziomego i pionowego,
- odtworzenie trawników.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Roboty ziemne i brukarskie (w tym koszty materiałów).180 000 zł