projekt nr 14

14. Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 288 m² - od końca istniejącego do wysokości posesji nr 50


Lokalizacja projektu

Chodnik o szerokości 2 m i dł. 144m rozpoczynałby się na wysokości posesji Wygon 25 (od zakończenia już istniejącego chodnika), kończyłby się na wysokości posesji Wygon nr 50, vis a vi skrzynek elektrycznych.

Skrócony opis projektu

Budowa kolejnego odcinka chodnika ma celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły, mieszkańców oraz setek działkowców idących do przystanku autobusowego.

Opis projektu

Koszt budowy w/w fragmentu chodnika (w ilości 288 m.kw. - 144 m dł. x 2 m szer.) to wg orientacji na rok 250 zł za metr kw. Co daje 72000zł. Projekt na całość chodnika od ulicy Rejowieckiej do Ceramicznej już istnieje gdyż został wykonany przy realizacji pierwszego etapu. Odliczone zostały podjazdy do posesji wykonane z kostki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budowa chodnika o pow. 288m kw. z kostki72 000 zł