projekt nr 16

16. Montaż 2 progów zwalniających na ulicy Majdan


Lokalizacja projektu

ulica Majdan w Chemie,

Skrócony opis projektu

Montaż progów zwalniających podyktowany jest bezpieczeństwem kierowców, osób pieszych, rowerzystów w tym mieszkańców ulicy Majdan. Od ubiegłego roku mieszkańcy tej ulicy na zebraniach Rady Osiedla Zachód  zgłaszają problem, że po wykonaniu nakładki asfaltowej kierowcy jeżdżą tą ulicą z dużą prędkością, zwłaszcza na odcinkach prostych tej ulicy. Kierowcy nie przestrzegają znaków stojących przy wjeździe na ul Majdan z ul. Trubakowskiej: znak ostrzegawczy -zwężenie drogi obustronne oraz znak ograniczenie prędkości do 30km/h.  Ponadto z relacji mieszkańców ulicy Majdan na zebraniach Rady Osiedla Zachód wynika, że młodzież popołudniami i wieczorami wykorzystuje równą i prostą nawierzchnie do organizowania wyścigów m.in. motocyklami, motorowerami. Przy ulicy brak chodnika a nieutwardzone pobocze jest wąskie. Wskazany jest montaż progów zwalniających w 2 rożnych miejscach ulicy na prostych odcinkach  tej drogi dla poprawy bezpieczeństwa.

Opis projektu

Wniosek składam jako przewodnicząca Rady Osiedla Zachód na wniosek mieszkańców ulicy Majdan, którzy od ubiegłego roku na zebraniach Rady Osiedla Zachód  zgłaszają problem dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym na tej ulicy oraz wnioskują o montaż 2 progów zwalniających w celu poprawy sytuacji. Montaż progów zwalniających podyktowany jest bezpieczeństwem kierowców, osób pieszych, rowerzystów w tym mieszkańców ulicy Majdan. Od ubiegłego roku mieszkańcy tej ulicy na zebraniach Rady Osiedla Zachód  zgłaszają problem że po wykonaniu nakładki asfaltowej kierowcy jeżdżą tą ulicą z dużą prędkością, zwłaszcza na odcinkach prostych tej ulicy. Kierowcy nie przestrzegają znaków stojących przy wjeździe na ul Majdan z ul. Trubakowskiej: znak ostrzegawczy -zwężenie drogi obustronne oraz znak ograniczenie prędkości do 30km/h.  Ponadto z relacji mieszkańców ulicy Majdan na zebraniach Rady Osiedla Zachód wynika, że młodzież popołudniami i wieczorami wykorzystuje równą i prostą nawierzchnie do organizowania wyścigów m.in. motocyklami, motorowerami. Przy ulicy brak chodnika a nieutwardzone pobocze jest wąskie. Wskazane jest montaż progów zwalniających w 2 rożnych miejscach ulicy na prostych odcinkach  tej drogi. Progi zwalniające spowodują uspokojenie ruchu drogowego. Zakres wniosku obejmuje opracowywanie niezbędnej dokumentacji w zakresie organizacji ruchu drogowego, montaż 2 progów zwalniających na ul. Majdan oraz montaż oznakowania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1montaż 2 progów zwalniających na ul Majdan z niezbędną dokumentacją i oznakowaniem10 000 zł