projekt nr 19

19. Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 80 m ² - od posesji Wygon 31 - początek studzienki SSPW LUBELSKIE do początku istniejącego chodnika wychodzącego od ulicy Ceramicznej.


Lokalizacja projektu

Chodnik o szerokości 2 m i dł. 40 m rozpoczynałby się na wysokości posesji Wygon 31 przy studzience SSPW LUBELSKIE a kończył w początku istniejącego chodnika wychodzącego od ulicy Ceramicznej.

Skrócony opis projektu

Budowa kolejnego odcinka ma na celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły, mieszkańców oraz setek działkowców idących od przystanku autobusowego.

Opis projektu

Koszt budowy w/w fragmentu chodnika (w ilości 80 m .kw. - 40 m dł x2 szer.) to wg orientacji na rok przyszły - 250 zł za metr kw. Co daje 20000 zł. Projekt na całość chodnika od ulicy Rejowieckiej do Ceramicznej już istnieje gdyż został wykonany przy realizacji pierwszego etapu. Odliczone zostały podjazdy do posesji wykonane z kostki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budowa chodnika o pow. 80 m kw. z kostki 20 000 zł