projekt nr 4

4. Budowa zatoki parkingowej wzdłuż ul. Źródlanej


Lokalizacja projektu

Nr działki 287/1 wzdłuż ul. Źródlanej w Chełmie

Skrócony opis projektu

Utworzenie zatoki parkingowej (miejsc postojowych) dla pojazdów Wspólnoty Mieszkaniowej "Trubakowska 53, 55, 57A" oraz ogólnodostępna dla mieszkańców ul. Źródlanej. Wzdłuż ulicy Źródlanej, by zagospodarować pas drogowy dla uporządkowania źle parkowanych samochodów oraz bezpieczne parkowanie dla mieszkańców i przyjezdnych.

Opis projektu

Z uwagi na to, że Wspólnota Mieszkaniowa "Trubakowska 53, 55, 57A" posiada trzy bloki mieszkalne z lat 50-tych ubiegłego stulecia, a urbanizacja terenu Wspólnoty była dostosowywana z miejscami postojowymi do ubiegłych lat, tych miejsc postojowych na terenie przy 75 lokalach mieszkalnych jest bardzo mało. Auta są stawiane na terenie zielonym Wspólnoty, jak również wzdłuż ulicy Źródlanej i ul Trubakowskiej co utrudnia prawidłowe korzystanie z tych ulic.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kosztorys inwestorski58 271,75 zł