projekt nr 2

2. Budowa placu zabaw przy ul. 11 Listopada 2A/2B


Lokalizacja projektu

Działka nr 446/11 zlokalizowana jest przy ul. 11 Listopada 2A/2B

Skrócony opis projektu

Budowa placu zabaw z ogrodzeniem i elementami bezpieczeństwa - ogrodzenie studni i próg zwalniający.

Opis projektu

Celem budowy nowego placu zabaw jest poprawa bezpieczeństwa dzieci tam przebywających. Obecny plac zabaw pochodzi z lat 60 i jest bardzo zniszczony. Poprawa bezpieczeństwa, ogrodzenie studni i próg zwalniający.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa placu zabaw i elementów bezpieczeństwa175 000 zł