projekt nr 7

7. Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia dla ulic: Glogera, Janowskiej i Czernickiego oraz wykonanie oświetlenia dla ul. Glogera


Lokalizacja projektu

Ulica Glogera, Czernickiego, Janowskiego. oś Rejowiecka- Wlodawska

Skrócony opis projektu

W porze jesienno-zimowej na ulicy Glogera,Czernickiego i Janowskiego panują egipskie ciemności np. Idac z psem na spacer ludzie na siebie dosłownie wpadają, bo zupełnie nic nie widać. Ulice równolegle maja oświetlenie wiele lat a jedynie te ulice nie wiadomo dlaczego i z jakich przyczyn zostały pominięte.   Niejednokrotnie były pisane do Urzędu Miasta w sprawie oświetlenia wnioski wraz z podpisami mieszkańców. Niestety do dnia dzisiejszego bez żadnych rezultatów. Obecnie można wykorzystać oświetlenie typu Led a jak poprawi jakość życia mieszkańców w dobie 21 wieku. Ponadto oświetlenie na ulicy Glogera byłoby ogromna korzyścią dla mieszkańców, ponieważ jest przejście bez chodnika do ulicy Medynskiej, które jest bardzo dużo uczęszczane przez mieszkańców dalszych ulic.

Opis projektu

Celem głównym i podstawowym  zadania jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa  i jakości życia mieszkańców ulic. Projekt jest skierowany dla mieszkańców osiedla korzystających z ulicy Glogera,Czenickiego, Janowskiego jak również Medynskieji dalszych gdyż miedzy ulicami znajduje się przejście miedzy posesjami do tej ulicy (tj. Pomiędzy Glogera 11 i Glogera  13). Poprzez wykorzystanie oświetlenia Led wykorzystać można niewielka ilość energii a bezpieczeństwo mieszkańców bardzo wzrośnie. Nie byłoby zagrożenia włamań do domów a takowe się zdarzyły, gdyż w takich ciemnościach złodzieje mogą zrobić dosłownie wszystko. Zapraszamy w porze wieczorowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektu + montaż lamp175 000 zł