projekt nr 1

1. Budowa chodnika i przejścia łączącego ul. Reja z ul. 11 Listopada


Lokalizacja projektu

Działka łącząca ul. Reja z ul. 11 Listopada od budynku 7C przy ul. Reja wzdłuż budynków 3A i 5B przy ul. Reja oraz bloków 6A, 6B i budynku nr 8 przy ul. 11 Listopada

Skrócony opis projektu

Położenie chodnika i modernizacja odwodnienia - przejście łączące ul. Reja z ul. 11 Listopada od budynku 7C przy ul. Reja wzdłuż budynków 3A i 5B przy ul. Reja oraz bloków 6A, 6B i budynku nr 8 przy ul. 11 Listopada.

Opis projektu

Wyremontowane przejście będzie udogodnieniem dla rodziców z dziećmi, które uczęszczają do przedszkola przy ul. Reja. Przejście jest cały czas eksploatowane przez dzieci oraz dorosłych, którzy uczęszczają do pobliskiego kościoła. Mieszkańcy ul. Reja mają szybszy dostęp do ul. 11 Listopada. Porą deszczową przejście jest kompletnie zalane i błotniste. Okoliczne psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne na trawie i rosnącej zieleni na przejściu wzdłuż budynków 3A i 5B przy ul. Reja. Modernizacja przejścia mogłaby w dużym stopniu ukrócić ten proceder. Przy posesjach 3A, 5B, 7C przy ul. Reja znajduje się zatoczka parkingowa, na której mieszkańcy bloków 6A, 6B przy ul. 11 Listopada zostawiają swoje samochody i również korzystają z przejścia do dotarcia do swoich posesji.