projekt nr 6

6. Wykonanie oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Władysława Sikorskiego w Chełmie


Lokalizacja projektu

Teren Szkoły Podstawowej Nr 7

Skrócony opis projektu

Projekt obejmuje montaż 4 lamp solarnych wolnostojących na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Władysława Sikorskiego w Chełmie, które oświetlą teren boiska przyległego do szkoły, placu zabaw, wejścia do szkoły oraz innych jej terenów. Instalacja lamp będzie ukierunkowana na oświetlanie terenu szkolnego, a nie okien pobliskich bloków.

Opis projektu

CEL:
Montaż 4 lamp solarnych wolnostojących na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Władysława Sikorskiego w Chełmie, które oświetlą teren boiska przyległego do szkoły, placu zabaw, wejścia do szkoły oraz innych jej terenów. Instalacja lamp będzie ukierunkowana na oświetlanie terenu szkolnego,a nie okien bobliskich bloków.
GRUPA DOCELOWA:
Mieszkańcy Osiedla Zachód oraz dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej Nr 7.
EFEKT:
Na terenach przyległych do szkoły odbywają się wieczorne spotkania  często z róznego rodzaju używkami w szczególności na boisku szkolnym i frontem szkoły. Podczas, tych spotkań dochodzi do dewastacji mienia miejskiego. Oświetlenie terenu zapewni zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i zażegnanie w/w sytuacjom.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Cena lamp22 000 zł
2Montaż3 000 zł
Łącznie: 25 000 zł