projekt nr 1

1. Budowa drogi asfaltowej na ulicy Narcyzowej o długości 55 metrów (łącznik ulicy Kochanowskiego i Farbiszewskiej)


Lokalizacja projektu

Działka nr 1011 obręb 4

Skrócony opis projektu

Budowa drogi asfaltowej o długości 54 metry i szerokości 8 metrów łączącą ulicę Kochanowskiego z ulicą Farbiszewskiej. Ulica Narcyzowa jest ulicą ślepą i nawierzchnia asfaltowa kończy się w połowie. Droga może być wykonana bez krawężników. Niepotrzebna jest budowa kanalizacji ani przyłączy. Budowa łącznika pozwoli na bezpieczne i szybkie skomunikowanie mieszkańców, którzy będą mogli dojeżdżać do sklepu, kościoła czy skrócenie drogi dowożąc dzieci do szkoły czy przedszkola. Pozwoli także na sprzątanie i odśnieżanie ulicy Narcyzowej. Poprawi także bezpieczeństwo pojazdów i pracowników którzy odbierają odpady komunalne. Montaż progu spowalniającego na nowej nawierzchni.

Opis projektu

Budowa odcinka drogi o powierzchni 302,5m2 na odcinku 55 metrów, szerokość 5.5 metrów bez krawężników. Na tym odcinku nie znajdują się budynki mieszkalne a cały odcinek znajduje się po linią wysokiego napięcia w związku z tym niepotrzebne jest budowanie kanalizacji ani żądnych przyłączy. Niepotrzebne też jest budowanie krawężników gdyż po każdej stronie znajdują się tereny zielone. Z uwagi na możliwy większy ruch potrzebny jest także próg zwalniający.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa nawierzchni asfaltowej o powierzchni 302,5m2 na odcinku 55 metrów, szerokość 5.5 metrów bez krawężników60 000 zł
2Próg zwalniający 400 zł
Łącznie: 60 400 zł