projekt nr 1

1. Budowa drogi i parkingu przy kamienicach ul. Sienkiewicza 16 oraz Sienkiewicza 18.


Lokalizacja projektu

Droga prowadząca do budynków nr Sienkiewicza 16 i 18. Wjazd z ulicy Sienkiewicza pomiędzy siedzibą prokuratury, a budynkiem Sienkiewicza 14.

Skrócony opis projektu

Budowa utwardzonej drogi dojazdowej z chodnikiem do budynków wielorodzinnych przy ul. Sienkiewicza 16 i Sienkiewicza 18 oraz wyznaczenie i budowa kilku miejsc parkingowych.

Opis projektu

Przy ulicy Sienkiewicza, między budynkiem nr 14 A, a siedzibą prokuratury, położony jest wjazd prowadzący do budynków nr 16 oraz 18. Wjazd oraz teren przed budynkami  jest w fatalnej kondycji i wymaga remontu. Niemal cała droga jest nieutwardzona, wyboista, a po opadach deszczu bardzo długo utrzymują się tam kałuże i błoto. Co więcej, w pasie drogi do niedawna stały dwa kontenery na śmieci z Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych w Chełmie. Samochody ciężarowe, opróżniające kontenery, dokonywały regularnie dalszych dewastacji drogi. Powstające w ten sposób koleiny, niejednokrotnie były zasypywane „tłuczniem” przez mieszkańców kamienicy 16 i 18 na swój koszt. Obecnie, po usunięciu kontenerów, teren przestrzeni pomiędzy trzema budynkami wygląda fatalnie i wymaga jak najszybszej rewitalizacji.
W kamienicach przy ul. Sienkiewicza 16 i 18 zamieszkuje wiele rodzin, które mają utrudnione codzienne funkcjonowanie, dojście do posesji, dojazd z zakupami. W budynkach mieszkają starsze, schorowane osoby oraz osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej, które ze względów zdrowotnych zmuszone są do korzystania z różnych form pomocy, np. medycznej. Dojazd karetki pogotowia jak i busów dla osób niepełnosprawnych, które codziennie zabierane są na zajęcia terapeutyczne do specjalistycznych ośrodków, jest bardzo utrudniony, a w porach deszczowych wręcz niemożliwy (osoby chore oraz niepełnosprawne są wynoszone codziennie na rękach rodzin do pojazdów uprzywilejowanych). Ponadto na ww. terenie znajduje się również  przychodnia neurologiczna, z której usług korzystają  osoby chore, często nie poruszające się o własnych siłach i one również, jak nie trudno się domyśleć, mają duży problem z dojściem do gabinetu. Podobnie wygląda sytuacja z dojazdem karetek pogotowia i taksówek, które przywożą pacjentów do gabinetu i  nie maja możliwości wjazdu ani zawrócenia w związku z  fatalnym podłożem terenu. W budynku nr 16 znajduje się również zakład usługowy – salon kosmetyczny, którego klienci mają problem z dojściem czy dojazdem. W związku ze sporym natężeniem ruchu i omijaniem wyrw w ziemi dochodzi często do zakorkowania terenu przy w/w budynkach. Niejednokrotnie dochodziło do uszkodzeń aut, które wjechały w wyrwę czy ugrzęzły w błocie .
Brak chodnika uniemożliwia przejście mieszkańcom do pracy, szkoły czy na zakupy w sposób schludny, gdyż niejednokrotnie muszą przejść przez błoto, zaś poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz o kulach jest praktycznie niemożliwe.
Nadmieniamy, że jest to centrum miasta, teren objęty nadzorem konserwatora zabytków jak i archeologów. Niejednokrotnie miejsce odwiedzane przez turystów którzy, zwiedzają centrum Miasta i okolice przy I Liceum Ogólnokształcącym.
Wymieniona inwestycja przysłuży się nie tylko mieszkańcom tych budynków, ale także wszystkim korzystającym z usług zlokalizowanych na tym terenie przedsiębiorców oraz innych odwiedzających.
Pragniemy nadmienić, że wniosek o sfinansowanie w/w inwestycji był składany kilkukrotnie. Rozumiemy, że są inwestycje, które potrzebują szybkiej interwencji, lecz w chwili obecnej stan faktyczny dojazdu do posesji jest w bardzo złej kondycji, a ww. teren, po usunięciu kontenerów przez Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych w Chełmie, niekorzystnie wpływa na estetyczny wizerunek centrum Miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wyrównanie terenu i położenie kostki brukowej.20 000 zł