projekt nr 3

3. Progi zwalniające przy ul. Pszennej


Lokalizacja projektu

ul. Pszenna na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Pszennej 16

Skrócony opis projektu

Projekt dotyczy zainstalowania pięciu progów zwalniających przy ulicy Pszennej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Pszennej 16. Odcinek ten jest wyłączony z ruchu ciężarowego. W rejonie progów powinny zostać umieszczone znaki ostrzegawcze oraz odcinkowe ograniczenia prędkości. Celem jest poprawa bezpieczeństwa.

Opis projektu

Projekt skierowany jest do mieszkańców Osiedla "Słonecznego" i dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie ulicy Pszennej.
Asfalt przy ulicy Pszennej jest w bardzo dobrym stanie technicznym, a na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogrodową do posesji nr 16 przebiega w linii prostej, co sprzyja rozwijaniu nadmiernej prędkości. Kierowcy poruszający się tą ulicą przejazdem zazwyczaj nie przestrzegają zarówno ograniczenia prędkości (do 40 km/h), jak i obowiązku niewyprzedzania pojazdów skręcających w lewo we wjazdy na posesje. Przy ulicy brak jest chodników i poboczy, co uniemożliwia bezpieczne przemieszczanie się pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi. Przy ulicy zamieszkuje wiele rodzin z dziećmi, uczęszczających do pobliskiej szkoły przy ul. Metalowej, które codziennie pieszo pokonują wspomniany odcinek drogi. Dodatkowo, teren ten zamieszkiwany jest przez wiele dzikich zwierząt, tj. sarny, lisy, zające, które niejednokrotnie przebiegają przez jezdnię, powodując zagrożenie. Ponadto, wiele wyjazdów z posesji usytuowanych jest bezpośrednio przy pasie drogi, co powoduje zagrożenie w chwili włączania się mieszkańców do ruchu. To wszystko stanowi niebezpieczeństwo dla kierowców, rowerzystów i pieszych. Budowa progów zwalniających wymusiłaby wolniejszą jazdę na tym odcinku i pomogłaby mieszkańcom, a jednocześnie ograniczyłaby atrakcyjność drogi dla kierowców, którzy korzystają z jezdni wyłącznie w celu rozwijania dużych prędkości.
Realizacja projektu zdecydowanie wpłynęłaby na poprawę bezpieczeństwa wielu osób, zarówno mieszkańców ulicy, jak i osiedla, dla których ulica Pszenna jest często łącznikiem prowadzącym np. do ścieżki rowerowej lub centrum miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa 5 poduszek berlińskich 14 000 zł
2Ustawienie oznakowania 4 000 zł
Łącznie: 18 000 zł