projekt nr 2

2. Przebudowa ul. Granicznej na odcinku od ul. Wiejskiej do skrzyżowania z ul. Bydgoską włącznie


Lokalizacja projektu

Odcinek ul. Granicznej, pomiędzy ul. Wiejską, a ul. Bydgoską

Skrócony opis projektu

Zadanie dotyczy remontu nawierzchni na ul. Granicznej od ul. Wiejskiej do skrzyżowania z ul. Bydgoską włącznie. Prace do wykonania - wymiana krawężników, frezowanie garbów/starej nawierzchni, wykonanie nakładki asfaltowej.

Opis projektu

Projekt ma na celu naprawę zniszczonej nawierzchni wyżej wymienionej drogi co wpłynie na komfort użytkowników oraz poprawę bezpieczeństwa. Zadanie było wielokrotnie zgłaszane przez mieszkańców na zebraniach Rady Osiedla.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymiana nawierzchni, krawężników175 000 zł