projekt nr 5

5. Remont drogi dojazdowej od budynków ul. Wojsławicka 8F do parkingu przy "Biedronce"


Lokalizacja projektu

obręb nr 23, 283/4 - droga dojazdowa i chodnik

Skrócony opis projektu

Istniejąca droga dojazdowa i chodnik do w/w budynków nie była nigdy remontowana i od lat 1970-tych tj. od ich powstania była pomijana przy wszystkich remontach głównej części ul. Wojsławickiej. Brak przejazdu dla ruchu mijających się pojazdów zmuszą do jeżdżenia po chodniku, co jest zagrożeniem dla mieszkańców i ruchu pojazdów osobowych i ciężkich pojazdów służb miejskich MPO - śmieci, MPGK - udrażnianie studzienek, które w decydującym stopniu przyczyniły się do zniszczenia drogi i chodnika.

Opis projektu

Cel:
1. Przywrócenie minimalnych standardów bezpieczeństwa użyteczności drogi i chodnika dla mieszkańców (brak oświetlenia i odwodnienia drogi)
2. Zrekompensowanie mieszkańcom zniszczeń dokonanych przez ciężkie pojazdy miejskie (MPO, MPGK) i inne na drodze i chodniku

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przewidywany koszt remontu drogi i chodnika200 000 zł
2Możliwość etapowania robót (I etap: dorga, II etap: chodnik)
Łącznie: 200 000 zł