projekt nr 5

5. Remont nawierzchni bitumicznej na ulicy Łowieckiej


Lokalizacja projektu

Ulica Łowiecka od skrzyżowania z ulicą St. Żeromskiego do końcowych numerów

Skrócony opis projektu

Wymiana nawierzchni ulicy Łowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą St. Żeromskiego do końcowych numerów.

Opis projektu

Ulica nie posiada chodnika. Jest to ciąg pieszo-jezdny. Wymiana nawierzchni bitumicznej w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców ulicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja10 000 zł
2Wykonanie nawierzchni bitumicznej75 000 zł
3Wymiana krawężników drogowych25 000 zł
Łącznie: 110 000 zł