projekt nr 5

5. Remont drogi prowadzącej do posesji 2, 4, 6, 8 przy ul. Żwirki i Wigury


Lokalizacja projektu

305/1
302/26

Skrócony opis projektu

Droga jest w złym stanie technicznym, problem ten znacząco wpływa na codzienne funkcjonowanie mieszkańców, zwłaszcza osób starszych i rodzin z dziećmi. Krytyczny stan drogi uniemożliwia dojazd do posesji także służbom. Krytyczny stan drogi uniemożliwia dojazd do posesji także służbom np. pogotowia ratunkowego, policji itp. Remont zniwelowałby realne zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Opis projektu

Przedsięwzięcie zakłada opracowanie dokumentacji projektowej na całą drogę. Wykonanie zostanie podzielone na etapy, z których pierwszy z nich opiera się na remoncie 380m2 (75m dł x 5m szer) powierzchni drogi.
Realizacja projektu zdecydowanie poprawi życie mieszkańców zakładając dobro i bezpieczeństwo.
Mamy nadzieję, iż Miasto Chełm znajdzie środki finansowe w budżecie na ten ważny dla Nas cel.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów infrastrukturalnych) droga + oświetlenie25 000 zł
2Nawierzchnia bitumiczna + krawężniki 150 000 zł
Łącznie: 175 000 zł