projekt nr 1

1. Budowa chodnika na ul. Wirskiego.


Lokalizacja projektu

Działka nr 104/56, obręb skrzyżowania ul. Wirskiego z drogą wjazdową na os. Słoneczne z ul.15 Sierpnia.

Skrócony opis projektu

Projekt ten zakłada budowę chodnika na ul. Wirskiego, w obrębie skrzyżowania z drogą wjazdową na os. Słoneczne od ul. 15 Sierpnia, umożliwiającego pieszym bezpieczne poruszanie się po tym obszarze.

Opis projektu

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Skrzyżowanie ul. Wirskiego z drogą wjazdową na os. Słoneczne (od ul. 15 Sierpnia) jest jednym z ruchliwszych w tym rejonie, codziennie setki samochodów i pieszych przemieszczają się po nim ( zwłaszcza w godzinach porannego i popołudniowego szczytu). Zlokalizowane w bezpośredniej bliskości ciągi garaży oraz bujna roślinność skutecznie ograniczają widoczność, zarówno kierowcom jak i pieszym, powoduje to, że często dochodzi tu do niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń drogowych. Obecnie w obrębie wspomnianego skrzyżowania piesi, z powodu braku chodnika poruszają się po jezdni, narażając się na potrącenie przez pojazdy mechaniczne. Z uwagi na powyższe należy stworzyć odpowiednie warunki by to zagrożenie zminimalizować. W tym celu należy wybudować przylegający do jezdni chodnik oraz wyznaczyć przejścia dla pieszych (według załączonych szkiców). [Chodnik o szerokości 1,5 m i długości ok. 75-80 m]

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa2 000 zł
2Roboty budowlane, drogowe33 000 zł
Łącznie: 35 000 zł