projekt nr 1

1. Budowa chodnika w ciągu ul. Synów Pułku na odcinku od Przychodni Lekarzy Rodzinnych w kierunku do bloków TBS.


Lokalizacja projektu

chodnik biegnący wzdłuż ulicy Synów Pułku od Przychodni Lekarzy Rodzinnych w kierunku do bloków TBS do terenów na wysokości drogi dojazdowej KD/D/08 ( przed blokiem nr 20),

Skrócony opis projektu

- budowa chodnika o długości około 300m –  chodnik po jednej stronie drogi w ciągu ulicy Synów Pułku na odcinku  od Przychodni Lekarzy Rodzinnych w kierunku do bloków TBS do terenów na wysokości drogi dojazdowej KD/D/08 ( przed blokiem nr 20),
Chodnik jest niezbędny z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych w tym dzieci i kierowców-mieszkańców os. Zachód.Na odcinku około 300m brak jest chodnika i oświetlenia. Powoduje to,że piesi chodzą ulicą (brak pobocza). Jest to niebezpieczne dla pieszych i kierowców.

Opis projektu

Chodnik jest niezbędny z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych w tym dzieci i kierowców-mieszkańców os. Zachód.W 2010r została wybudowana droga Synów Pułku biegnąca wzdłuż bloków Synów Pułku 5,7,9,11 i prowadząca m.in.do 5 nowych bloków TBS, niestety na odcinku około 300m brak jest chodnika i oświetlenia. Powoduje to,że piesi chodzą ulicą (brak pobocza). Jest to niebezpieczne dla pieszych i kierowców. Szczególnie niebezpieczne jest w okresie jesienno–zimowym, kiedy wcześnie zapada zmrok i późno świta oraz w czasie złych warunków atmosferycznych (mgła, mżawka). Piesi są wówczas niewidoczni dla kierujących pojazdami. Kierowcy po zmroku i przy złej pogodzie jeżdżą na  światłach drogowych („długich”) dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa pieszych.Ulicą m.in. rodzice prowadzą dzieci do i z przedszkola nr 10,dzieci z rodzicami na plac zabaw zlokalizowany przy blokach TBS,osoby do Przychodni Lekarzy Rodzinnych.Przy ul.Synów Pułku 5,7,9,11,20,22,26,24,28 mieszka ponad 230 rodzin.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1dokumentacja techniczna20 000 zł
2budowa chodnika - 1.5m szer x 300m dł120 000 zł
Łącznie: 140 000 zł