projekt nr 2

2. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 11 w Chełmie


Lokalizacja projektu

Przedszkole Miejskie Nr 11 w Chełmie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 25a, 22-100 Chełm

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa placu zabaw wraz z infrastrukturą, w celu unowocześnienia go i dostosowania do wszelkich norm bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie przyniesie wartościowe miejsce rekreacji dla najmłodszych mieszkańców osiedla i ich rodzin.

Opis projektu

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców naszego osiedla poprzez stworzenie dogodnego miejsca do rekreacji oraz aktywnego wypoczynku. Projekt zakłada instalację urządzeń zabawowych takich jak: zestaw zabawowy, sprężynowce dwie sztuki, piaskownice trzy sztuki, huśtawka podwójna i huśtawka typu bocianie gniazdo, karuzela tarczowa z siedzeniami, liczydło, ławki, kosze na śmieci. Ponadto w projekcie przewiduję budowę brukowanych alejek oraz montaż gumowanej, elastycznej nawierzchni pod urządzeniami terenowymi na placu zabaw i ogrodzenie placu.
Grupą docelową inwestycji są dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego nr 11 w Chełmie oraz najmłodsi mieszkańcy osiedla Dyrekcja Dolna wraz z rodzicami, dziadkami i opiekunami. Nowoczesny plac zabaw będzie bezpiecznym miejscem do zabawy i rozwijania umiejętności społecznych u dzieci. Dzięki wspólnej zabawie dzieci uczą się empatii, zawiązują się nowe relacje, przyjaźnie nieraz na całe życie, następuje harmonijny rozwój psychiczny i fizyczny najmłodszych.
Mając na osiedlu nowoczesny, bezpieczny plac zabaw, rodzice i opiekunowie będą spokojni o swoje pociechy wiedząc, że zainstalowane urządzenia spełniają wysokie standardy i atesty bezpieczeństwa. Projekt składam za wiedzą Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11 w Chełmie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1urządzenia terenowe 70 000 zł
2alejki i ogrodzenie50 000 zł
Łącznie: 120 000 zł