projekt nr 4

4. Remont części chodnika i drogi dojazdowej przy ul. Wojsławickiej 8E


Lokalizacja projektu

Działka nr 283/12 chodnik i wjazd, 283/4 chodnik przy ul. Wojsławicka 8E

Skrócony opis projektu

Przebudowa części chodnika na działce miejskiej i położenie nawierzchni z masy bitumicznej

Opis projektu

Celem wykonania zadania jest umożliwienie przejścia do parku na osiedlu dla dzieci oraz możliwość poruszania się dla mieszkańców osiedla. Ponadto chodnik i droga została zniszczona przez samochody odbierające odpady komunalne. Mieszkańcy będą mogli chodzić po równiej nawierzchni, jak również dzieci swobodnie przejdą do szkoły czy parku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1dokumentacja85 000 zł