projekt nr 3

3. Remont chodnika przy ul. Hrubieszowskiej od nr 2 do 22


Lokalizacja projektu

Jedna strona ul. Hrubieszowskiej (po stronie parzystej) od nr 2 do nr 22

Skrócony opis projektu

Chodnik pamięta czasy głębokiego PRL-u, jest już całkowicie zdewastowany. Na stronie nr. nieparzystych ułożona jest kostka. Chodnik zagraża bezpiecznemu poruszaniu się pieszych a zwłaszcza inwalidów i osób starszych poruszających się wózkami inwalidzkimi którzy zamieszkują w tym rejonie.

Opis projektu

Położenie nowego chodnika polegałoby na wyrównaniu podłoża, ułożeniu krawężników i położeniu kostki brukowej tak aby strona ul. Hrubieszowskiej od nr 2 do 22 niczym nie różniła się od strony z numerami nieparzystymi. Ułożenie chodnika poprawiłoby możliwość poruszania się mieszkańców tej strony ulicy, zwłaszcza, że zamieszkują tu w większości osoby starsze. Ten krótki odcinek chodnika szpeci całą Hrubieszowską.