projekt nr 3

3. Remont chodnika przy ul. Litewskiej, po stronie wschodniej od ulicy Grunwaldzkiej do ul. Ogrodniczej


Lokalizacja projektu

ul. Litewska - po stronie wschodniej od ul. Grunwaldzkiej do ul. Ogrodniczej

Skrócony opis projektu

Modernizacja starego zniszczonego chodnika. Zerwanie starych płyt i ułożenie kostki (w tym wjazdy i przystanek autobusowy)

Opis projektu

Około 50-letni chodnik jest bardzo zniszczony. Płytki są krzywe, spękane, wielu z nich brakuje. Utworzone w tych miejscach dziury zagrażają bezpieczeństwu pieszych. Po zmroku i przy niedostatecznym oświetleniu ulicznym (zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym) łatwo o złamanie lub skręcenie nogi. Proponowana inwestycja jest kontynuacją zrealizowanej w większej części budowy chodnika na ul. Litewskiej. Jest to ulica o bardzo dużym natężeniu ruchu, gdzie równy chodnik stanowiłby znakomicie o poprawie komfortu życia zamieszkałych w okolicy tej ulicy i ulic pobocznych. Jest to ulica uczęszczana przez liczne osoby starsze oraz dzieci szkolne i jedna z głównych ulic osiedlowych. Długość chodnika to około 220 m + wjazdy. Łączna powierzchnia to około 460 m2. Część chodnika jest już kostce wobec renowacji przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodniczą.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja 10 000 zł
2Wykonanie inwestycji100 000 zł
Łącznie: 110 000 zł