projekt nr 4

4. Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków.


Lokalizacja projektu

Budynki miejskie - urzędy, szkoły, przedszkola, parki miejskie i osiedlowe, infrastruktura drogowa

Skrócony opis projektu

Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków zwiększy bioróżnorodność ekosystemu, a jednocześnie będzie to ekologiczna walka np. z komarami

Opis projektu

Budki lęgowe dla drobnych ptaków (jeżyki, wróble, sikorki) oraz innych owadożernych mogą być montowane na elewacjach budynków, drzewach lub innych miejscach wskazanych przez ornitologów. Dodatkowo należy zastanowić się nad montażem budek dla ptaków drapieżnych, które będą w naturalny sposób regulować ilość drobnych ptaków. Koszt budki lęgowej dla drobnych ptaków z montażem nie powinien przekraczać 100 zł (dla jeżyków ze względu na wysokość montażu może być większy), dla ptaków drapieżnych - około 400 zł. Realizacja projektu przyniesie efekt proekologiczny oraz edukacyjny - montując część budek na budynkach szkół i w ich najbliższych okolicach umożliwi dzieciom edukację ekologiczną "za rogiem". Ptaki z zasiedlonych budek w parkach uprzyjemnią swoim śpiewem czas osobom tam przebywającym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1budki dla jeżyków - 200 sztuk24 000 zł
2budki dla wróbli/sikorek - 400 sztuk 40 000 zł
3budki dla ptaków drapieżnych - 20 szt.8 000 zł
4opinia ornitologiczna ze wskazaniem miejsc i sposobu montażu budek 5 000 zł
Łącznie: 77 000 zł