projekt nr 2

2. Budowa zjeżdżalni linowej tyrolka w Parku Miejskim przy ul. Lubelskiej


Lokalizacja projektu

Działka nr 390/10 (Park Miejski przy ul. Lubelskiej)

Skrócony opis projektu

Zamontowanie w niecce po osuszonym stawie w Parku Miejskim przy ul. Lubelskiej zjeżdżalni linowej Tyrolka w bezpośredni sąsiedztwie skateparku. Instalacja zjeżdżalni uatrakcyjni teren Parku Miejskiego przy ul. Lubelskiej i stworzy dodatkowe miejsce do zabawy dla młodzieży i dorosłych.

Opis projektu

Zjeżdżalnia linowa Tyrolka jest atrakcyjną instalacją, której prawdopodobnie w całym mieście nie ma. Daje możliwość aktywnego spędzenia czasu w parku. Lokalizacja Tyrolki w pobliżu skate parku spowoduje, że młodzież korzystająca ze skate parku uzyska alternatywę do korzystania z parku w przypadku zbyt dużej liczby osób na skate parku. Grupa docelowa - mieszkańcy miasta w wieku powyżej 10 roku życia oraz wszyscy odwiedzający park.