projekt nr 13

13. Przebudowa placu zabaw przy ul. 11 Listopada 6A.


Skrócony opis projektu

Przebudowa placu zabaw przy ul. 11 Listopada 6A.

Opis projektu

Zadanie dotyczy:
- demontażu starych urządzeń zabawowych i zastąpienie ich urządzeniami posiadającymi atesty bezpieczeństwa;
- wykonania na całej powierzchni placu zabaw warstwy amortyzującej z piasku;
- wykonania ogrodzenia panelowego wraz z furtką, które uniemożliwi wstęp0 na plac zabaw przez zwierzęta;
- oraz wykonania WYNIESIONEGO przejścia dla pieszych (jako dojście do placu zabaw) przez ul. wewnątrzosiedlową pomiędzy budynkami 11 Listopada 4 i 6B według załączonej mapy.
Szacuje się, że wymiana istniejących urządzeń zabawowych (na inne, niż te zamontowane na placu zabaw przy ul. 11 Listopada 2A) wraz z wykonaniem bezpiecznego wyniesionego przejścia dla pieszych wyniesie ok. 95.000,00 zł.

Uzasadnienie

Zdecydowana większość urządzeń znajdująca się na placu zabaw ma ponad 30 lat. Przez ten okres urządzenia zabawowe bardzo się wyeksploatowały i stwarzają zagrożenia dla korzystających z nich dzieci. Z placu zabaw korzystają głównie dzieci mieszkańców bloków przy ul.: P.Skargi 1, ul. 11 Listopada 6A, 11 Listopada 6B, 11 Listopada 7, 11 Listopada 4 oraz dzieci z okolicznych domów jednorodzinnych przy ul. 11 Listopada, Reja i Brzóski. Modernizacja placu zabaw zapewni bezpieczeństwo bawiącym się na nim  dzieciom. Bezpieczny plac zabaw jest nie tylko wspaniałym miejscem na naukę przez zabawę, rozwijanie zdolności ruchowych oraz kształtowanie siły fizycznej, ale także idealnym terenem na rozwój wszelkich umiejętności społecznych. Wspólna zabawa z innymi dziećmi lub z rodzicami uczy malucha kreatywności, samodzielności i współpracy, co z pewnością zaowocuje w jego późniejszym życiu. Zabawa jest również podstawą wychowania dzieci.

brak uwag